Nobilitas virtutem invidiae subducit...

Francis Bacon

Publikace NHM

Šlechtic podnikatelem - podnikatel šlechticem
Šlechtic podnikatelem – podnikatel šlechticem BRŇOVJÁK, Jiří - ZÁŘICKÝ, Aleš (edd.): Šlechtic podnikatelem - podnikatel šlechticem. Šlechta a podnikání v českých zemích v 18.-19. století. Ostrava 2008.

Publikace NHM je možné písemně objednat či osobně zakoupit v prodejně skript Ostravské univerzity v Ostravě.
Nobilitace ve světle písemných pramenů
Nobilitace ve světle písemných pramenů BRŇOVJÁK, Jiří a kol.: Nobilitace ve světle písemných pramenů. Nobilitas in historia moderna. Tomus 2. Ostrava: Ostravská univerzita, 2009. 234 s. ISBN 978-80-7368-744-1. 17,5 x 24,5 cm

Publikace NHM je možné písemně objednat či osobně zakoupit v prodejně skript Ostravské univerzity v Ostravě.
Kryštof Bernard Skrbenský z Hříště. Paměti hornoslezského barokního šlechtice
Kryštof Bernard Skrbenský z Hříště. Paměti hornoslezského barokního šlechtice BRŇOVJÁK, Jiří a kol. (Al Saheb, Jan - Müller, Karel - Stibor, Jiří): Kryštof Bernard Skrbenský z Hříště. Paměti hornoslezského barokního šlechtice. Nobilitas in historia moderna. Tomus 3. Český Těšín - Opava - Ostrava: Ostravská univerzita, Zemský archiv v Opavě, Muzeum Těšínska, 2010. 296 s. ISBN 978-80-7368-849-3 (Ostravská univerzita v Ostravě), ISBN 978-80-86388-85-4 (Zemský archiv v Opavě), ISBN 978-80-86696-15-7 (Muzeum Těšínska). 17,5 x 24,5 cm

Tuto publikaci NHM je možné písemně objednat či osobně zakoupit v prodejně skript Ostravské univerzity v Ostravě nebo v e-shopu Muzea Těšínska.
Litterae armorum. Erbovní listiny v Národním archivu v Praze
Litterae armorum. Erbovní listiny v Národním archivu v Praze Kol. autorů (redakční zpracování: Jiří Brňovják a Jakub Hrdlička, edice: Michal Fiala, vstupní studie: Tomáš Krejčík): Litterae armorum. Erbovní listiny v Národním archivu v Praze. Multimediální edice. Nobilitas in historia moderna. Tomus 4. Ostrava - Praha: Ostravská univerzita v Ostravě, Hlavní město Praha - Archiv hlavního města Prahy, 2011. 92 s. + CD-ROM. ISBN 978-80-86852-34-8 (Archiv hlavního města Prahy), ISBN 978-80-7368-842-4 (Ostravská univerzita v Ostravě), ISBN 978-80-7368-843-1 (Ostravská univerzita v Ostravě, CD-ROM). 17,5 x 24,5 cm

Tuto publikaci NHM je možné písemně objednat či osobně zakoupit v prodejně skript Ostravské univerzity v Ostravě.
Šlechtic v Horním Slezsku / Szlachcic na Górnym Śląsku
Šlechtic v Horním Slezsku / Szlachcic na Górnym Śląsku Kol. autorů (k vydání připravili Jiří Brňovják - Wacław Gojniczek - Aleš Zářický): Šlechtic v Horním Slezsku / Vztah regionu a center na příkladu osudů a kariér šlechty Horního Slezska (15.-20. století) / Szlachcic na Górnym Śląsku. Relacje między regionem i centrum w losach i karierach szlachty na Górnym Śląsku (XV-XX wiek). Nobilitas in historia moderna. Tomus 5. Ostrava - Katowice: Ostravská univerzita v Ostravě, Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2011. 296 s. ISBN 978-80-7368-936-0 (Ostravská univerzita v Ostravě), ISBN 978-83-932082-0-3 (Uniwersytet Śląski w Katowicach). 17,5 x 24,5 cm

Tuto publikaci NHM je možné písemně objednat či osobně zakoupit v prodejně skript Ostravské univerzity v Ostravě.
Šlechtic a jeho žid. Žid šlechticem. Židovské elity a židovská šlechta v novověku a moderní době
Šlechtic a jeho žid. Žid šlechticem Kol. autorů (k vydání připravili Janusz Spyra - Aleš Zářický - Jan Županič): Šlechtic a jeho žid. Žid šlechticem. Židovské elity a židovská šlechta v novověku a moderní době. Ostrava - Częstochowa 2015.

Publikace NHM je možné písemně objednat či osobně zakoupit v prodejně skript Ostravské univerzity v Ostravě.
Šlechticem z moci úřední. Udílení šlechtických titulů v českých zemích 1705-1780
Šlechticem z moci úřední BRŇOVJÁK, Jiří: Šlechticem z moci úřední. Udílení šlechtických titulů v českých zemích 1705-1780. Ostrava 2015.

Publikace NHM je možné písemně objednat či osobně zakoupit v prodejně skript Ostravské univerzity v Ostravě.
© Ostravská univerzita 2006−2009