Nobilitas virtutem invidiae subducit...

Francis Bacon

Šlechtic a jeho žid. Žid šlechticem. Židovské elity a židovská šlechta v novověku a moderní době

Kol. autorů (k vydání připravili Janusz Spyra - Aleš Zářický - Jan Županič): Šlechtic a jeho žid. Žid šlechticem. Židovské elity a židovská šlechta v novověku a moderní době. Nobilitas in historia moderna. Tomus 7. Ostrava - Częstochowa: Ostravská univerzita v Ostravě, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, 2015. 288 s. ISBN 978-80-7464-730-7 (Ostravská univerzita), ISBN 978-83-7455-439-8 (AJD Częstochowa)

17,5 x 24,5 cm

Publikace se věnuje problematice židovské elity a židovské šlechty v habsburské monarchii s důrazem na české země. Autoři jednotlivých kapitol pojednávají především o ekonomických, společenských a kulturních vztazích židovského obyvatelstva s nežidovskou vrchností, analyzují možnosti jejich ekonomického i společenského vzestupu, nobilitací, rodinné strategie, míru účasti na veřejném životě apod. Představují nejvýznamnější židovské rodiny a jejich historii až do doby druhé světové války.

Odkazy na stažení v PDF:

© Ostravská univerzita 2006−2009