Nobilitas virtutem invidiae subducit...

Francis Bacon

Redakce, kontakt

Redakční rada

Předseda

Místopředsedové

Redakční kruh

 • prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc. (Univerzita Pardubice)
 • prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D. (Masarykova univerzita, Brno)
 • doc. PhDr. Jan Županič, Ph.D. (Univerzita Karlova v Praze)
 • Dr. Michael Göbl (Österreichisches Staatsarchiv, Wien)
 • dr Sławomir Górzyński (Wydawnictwo DiG, Warszawa)
  sng@dig.pl
 • dr hab Wacław Gojniczek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • Dr. Gustav Pfeifer (Südtiroler Landesarchiv Bozen / Archivio Provinciale Bolzano)
 • Mgr. Milan Šišmiš (Slovenská národná knižnica, Martin)

Kontakt

 • Nobilitas in historia moderna
  prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc. (předseda NHM)
  Katedra historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
  Reální 5, 701 03 Ostrava
  Česká republika
  E-mail: jiri.brnovjak@osu.cz

 
© Ostravská univerzita 2006−2009