Nobilitas virtutem invidiae subducit...

Francis Bacon

Litterae armorum. Erbovní listiny v Národním archivu v Praze. Multimediální edice

Kol. autorů (redakční zpracování: Jiří Brňovják a Jakub Hrdlička, edice: Michal Fiala, vstupní studie: Tomáš Krejčík): Litterae armorum. Erbovní listiny v Národním archivu v Praze. Multimediální edice. Nobilitas in historia moderna. Tomus 4. Ostrava - Praha: Ostravská univerzita v Ostravě, Hlavní město Praha - Archiv hlavního města Prahy, 2011. 92 s. + CD-ROM. ISBN 978-80-86852-34-8 (Archiv hlavního města Prahy), ISBN 978-80-7368-842-4 (Ostravská univerzita v Ostravě), ISBN 978-80-7368-843-1 (Ostravská univerzita v Ostravě, CD-ROM). 17,5 x 24,5 cm.

Předkládaná publikace představuje bohatství erbovních listin v Národním archivu v Praze. Do publikace byly zařazeny všechny listiny, pokud obsahují popis udělovaného, potvrzovaného či polepšeného znaku a jeho erbovní miniaturu, nebo alespoň jednu z těchto dvou součástí erbovních privilegií. Proto byly pominuty některé konfirmace, jež toto základní kritérium nesplňují, tj. obecně potvrzují znak, který ovšem není v listině ani popsán, ani vyobrazen. Takto vymezený soubor tvoří celkem 199 erbovních listin, vydaných jak pro fyzické osoby (erbovní měšťané, nobilitovaní, šlechta), tak i právnické subjekty (města, cechy, církevní instituce). Vzhledem k náročnosti, technické a zejména finanční, se vedení ediční řady NHM spolu s editory tohoto svazku rozhodlo publikovat edici zvoleného souboru erbovních privilegií na elektronickém médiu (CD-ROM). Tato forma umožňuje čtenáři snadné a rychlé prohlížení editovaných listin a kvalitních barevných reprodukcí erbovních miniatur a současně také vyhledávání v připojených rejstřících. Aby byl zachován tradiční design ediční řady NHM, byla knižní formou zpracována vstupní studie Tomáše Krejčíka. Tuto studii s barevnou obrazovou přílohou, výběrovým rejstříkem a seznamem použité literatury čtenář nalezne rovněž na přiloženém CD-ROMu. Multimediální ráz publikaci dodávají také úryvky z historických heraldických pojednání (Tractatus de insignii et armis Bartola de Saxoferrato) či rukopisů obsahujících heraldickou tematiku (pasáže o heraldických barvách ze Staročeského skládání a o turnajích z Nové rady zvířat Smila Flašky z Pardubic a Rychemburka) v interpretaci Alfréda Strejčka.

Odkazy ke stažení v PDF:

© Ostravská univerzita 2006−2011