CZ ENG

Velmi krátký a nepokojný je život těch, kteří zapomínají na minulost, nedbají přítomnosti a bojí se budoucnosti.

(Seneca)

Zaměření časopisu

Časopis je anonymně recenzované periodikum s pololetní periodicitou. Je zaměřen na otiskování původních autorských textů, věnovaných především problematice historické bez dalšího chronologického nebo tematického omezení. Záměrem je publikovat hlavně texty, které vznikly na pomezí různých vědních oborů, např. historie a sociologie, historie a ekonomie, historie a demografie, historie a dějiny umění, resp. kultury, historie a ekologie, historie a etnologie apod. Časopis by měl rovněž přispět k informování české čtenářské obce o stavu domácího i zahraničního výzkumu.


Online verze časopisu Historica - revue pro historii od čísla 1/2021 je vydávána v Open Access režimu. Veškeré příspěvky mohou být okamžitě a trvale bez poplatku čteny, stahovány, kopírovány, distribuovány, tištěny, vyhledávány, může na ně být odkazováno na jiných webech a mohou být užity k jakémokoliv jinému účelu, jež je v souladu se zákonem a s licenčními podmínkami stanovenými licencí Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International (CC BY-NC-4.0) license for non-commercial purposes https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/.
Autoři přispívající do časopisu Historica souhlasí s publikováním svých příspěvků pod licencí CC BY-NC-4.0. Autoři si ponechávají autorská práva a udělují časopisu právo na první publikování jejich díla.