CZ ENG

"Historie je nejlepší učitelkou s obzvlášť nepozornými žáky."

Indíra Gándhí

Redakční rada

Prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
vědecký redaktor
Ostravská univerzita, Ostrava

Mgr. Petr Kadlec, Ph.D.
výkonný redaktor a zástupce vědeckého redaktora
Ostravská univerzita, Ostrava

Doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
Ostravská univerzita, Ostrava

Dr. Christiane Brenner
Collegium Carolinum e. V., München, Německo

Prof. Gary B. Cohen
University of Minnesota, Minneapolis, USA

Prof. dr. sc. Marija Mogorović Crljenko
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Chorvatsko

Doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.
Masarykova univerzita, Brno

Prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.
Masarykova univerzita, Brno

Prof. PhDr. Martin Holý, Ph.D.
Historický ústav AV ČR, v. v. i.

Prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc.
Univerzita Karlova

Doc. Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D.
Masarykova univerzita, Brno

Viktor Pál, PhD
University of Helsinki, Finsko

Prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD.
Univerzita Pavla Jozefa Šafaríka v Košiciach, Slovensko

Doc. PhDr. Petr Popelka, Ph. D.
Ostravská univerzita, Ostrava

PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.
Ostravská univerzita, Ostrava

Prof. dr hab. UŚ Janusz Spyra
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Polsko

Mag. Dr. Maria Gabriele Theisen
Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien, Rakousko

Prof. Dr. Thomas Wünsch
Universität Passau, Německo
Online verze časopisu Historica - revue pro historii od čísla 1/2021 je vydávána v Open Access režimu. Veškeré příspěvky mohou být okamžitě a trvale bez poplatku čteny, stahovány, kopírovány, distribuovány, tištěny, vyhledávány, může na ně být odkazováno na jiných webech a mohou být užity k jakémokoliv jinému účelu, jež je v souladu se zákonem a s licenčními podmínkami stanovenými licencí Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International (CC BY-NC-4.0) license for non-commercial purposes https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/.
Autoři přispívající do časopisu Historica souhlasí s publikováním svých příspěvků pod licencí CC BY-NC-4.0. Autoři si ponechávají autorská práva a udělují časopisu právo na první publikování jejich díla.