CZ ENG

Národ, který zapomene svou minulost, nemá žádnou budoucnost.

(Winston Churchill)

Obsah připravovaného čísla

V připravovaném čísle 2/2021 budou otištěny tyto studie:

Donátková, Zuzana: Futurismus a fašismus
Pokludová, Andrea: Brněnské školství v kontextu lex Perek
Schurr Vlček, Jennifer: Illustrating the Ostracized : the Depiction of Villain, Soldier and Jew in the Passional of Abbess Cunegund
Kozák, Petr: Nápoje na dvorech králů a knížat z dynastie Jagellonců konce 15. a počátku 16. století


Online verze časopisu Historica - revue pro historii od čísla 1/2021 je vydávána v Open Access režimu. Veškeré příspěvky mohou být okamžitě a trvale bez poplatku čteny, stahovány, kopírovány, distribuovány, tištěny, vyhledávány, může na ně být odkazováno na jiných webech a mohou být užity k jakémokoliv jinému účelu, jež je v souladu se zákonem a s licenčními podmínkami stanovenými licencí Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International (CC BY-NC-4.0) license for non-commercial purposes https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/.
Autoři přispívající do časopisu Historica souhlasí s publikováním svých příspěvků pod licencí CC BY-NC-4.0. Autoři si ponechávají autorská práva a udělují časopisu právo na první publikování jejich díla.