CZ ENG

"Bytí a vědění je moře bez břehů: čím dále pronikáme, tím nezměrněji se rozprostírá to, co jleží před námi; každý triumf vědění v sobě zahrnuje sterý poznatek o nevědění."

Isaac Newton

Kontakt

Vydavatel:
Ostravská univerzita
Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
IČ: 61988987

Adresa redakce:
Katedra historie
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita
Reální 5, 701 00 Ostrava 1
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Kadlec, Ph. D. (výkonný redaktor)
e-mail: petr.kadlec@osu.cz
tel.: +420 597 091 938
fax: +420 596 113 009

Objednávky, předplatné
Prodejna skript Ostravské univerzity
Mlýnská 5, 701 03 Ostrava 1
tel.: +420 597 091 034
e-mail: prodejna.skript@osu.cz

Cena za jedno číslo: 100 Kč + poštovné
Online verze časopisu Historica - revue pro historii od čísla 1/2021 je vydávána v Open Access režimu. Veškeré příspěvky mohou být okamžitě a trvale bez poplatku čteny, stahovány, kopírovány, distribuovány, tištěny, vyhledávány, může na ně být odkazováno na jiných webech a mohou být užity k jakémokoliv jinému účelu, jež je v souladu se zákonem a s licenčními podmínkami stanovenými licencí Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International (CC BY-NC-4.0) license for non-commercial purposes https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/.
Autoři přispívající do časopisu Historica souhlasí s publikováním svých příspěvků pod licencí CC BY-NC-4.0. Autoři si ponechávají autorská práva a udělují časopisu právo na první publikování jejich díla.