CZ ENG

Národ, který zapomene svou minulost, nemá žádnou budoucnost.

(Winston Churchill)

Historica

1/2020

Studie / Papers


Slavíčková, Pavla
Proměny účelu účetnictví v různých obdobích existence českého státu
Fulltext DOI 10.15452/Historica.2020.11.0001

Beneš, Miroslav
Obludná nadvláda žen nad životem a tvorbou Johna Knoxe
Fulltext DOI 10.15452/Historica.2020.11.0002

Staněk, Karel
Opojná vůně koření. Příčiny a počátky portugalsko-nizozemského konfliktu v orientu (1601-1621)
Fulltext DOI 10.15452/Historica.2020.11.0003

Dubská, Pavla
Nástin textilního průmyslu ve Šternberku v letech 1850-1918
Fulltext DOI 10.15452/Historica.2020.11.0004

Sobotka, Jaromír
Alternativní cesta k socialismu: František Modráček a jeho ideje
Fulltext DOI 10.15452/Historica.2020.11.0005

Beach, Jim
British military officers in Teschen, 1919
Fulltext DOI 10.15452/Historica.2020.11.0006


Literatura / Literature


Recenze a zprávy / Reviews and Literature Reports
Fulltext

Kronika / Chronicle
Fulltext