Nastavit jako domovskou stránku Nastavit jako domovskou stránku       Přidat k oblíbeným Přidat do oblíbených Česká verze stránek   English version
.: Sídlo odd. botaniky: Chittussiho 10, 710 00 Ostrava :.
 

Věda a výzkum


EPIFYTY
Petra Poklembová, 2008  Dokument ke stažení

Epifytní mechy údolí Bystřice - bakalářská práce


Studium epifytických mechorostů/Survey of epiphytic bryophytes
RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D., 2006 

Studium epifytických mechorostů/Survey of epiphytic bryophytes
V regionu severní Moravy a Slezska probíhá mapování a studium ekologie epifytických mechorostů. Zejména se jedná o rody Orthotrichum, Ulota a Zygodon. Zájemci o spolupráci na tomto projektu, kontaktujte mně (nejlépe mailem) co nejdříve. Vhodné jako téma bakalářské nebo diplomové práce. kontaktujte mne mailem: vitezslav.plasek@osu.cz

The bryofloristical inventary & research of ecology of epiphytic bryophytes is carring out in the region of Northern Moravia and Silesia. Especially we focused on genus Orthotrichum, Ulota & Zygodon. Any cooperation and help of students on the project will be appreciated! The aim of the survey will be able to use as thesis theme. Contact me via e-mail: vitezslav.plasek@osu.cz


Adaptation and distribution of fungi in man-made spruce forests from point of view their statical stability
Jan Gáper, principal investigator, 2005 

Project of the Scientific Grant Agency of the Ministry of Education of Slovak Republic and the Slovak Academy of Science No 1/1368/04, duration of the project: 2004 - 2006)
Abstract: The project is aimed on the research of spatial and temporal distribution of saprophytic, ectomycorrhizal and parasitic macromycetes in man-made spruce forests established on former agricultural land. Analysis spatio-temporal structure and behaviour of certain deterministic components of the continual field research makes conditions for further predictive and retrospective modelling of the stability of these forests.
Jan Gaper, Principal investigator;
Vita Plasek, International scientific co-operation


Bioindikace lesních ekosystémů průmyslových krajin a hodnocení exogenních faktorů na smrku ztepilém Picea abies
Doc. Ing. Václav Krpeš, Ph.D., 2005 

Výzkumná práce se opírá o prohlubování diagnostického programu, jehož hlavním cílem je postihnout a specifikovat fyziologické procesy v jehlicích a růstovou charakteristiku sledovaných populací smrku s určením možností jejich dalšího uplatnění v lesním hospodářství a v plnění ostatních funkcí lesa. Diagnostika vychází z hodnocení současného stavu a řeší pomocí známých i nově zavedených metod problematiku dosud nejistého růstu této dřeviny ve stresových podmínkách.

This research work is based on the extending of diagnostic programme whose main goal is to specify physiological processes in needles and the growing characteristics of the researched spruces populations and determing other possibilities of their utilisation in the forestry

Výzkumná práce je zaměřena na plnění tří hlavních směrů:

• Prvním směr sleduje morfologické, anatomické a strukturální změny v jehličí a pupenech u relativně zdravých a poškozených smrků.
The first topic is focused on morphological, anatomical and structural changes in needles and buds in relatively healthy and damaged spruces.

• Druhý tématický okruh vychází z předpokladu zásadního významu fotosyntézy jako zdroje biomasy pro energetický tok do ekosystému lesa a jeho růst. Proto je zaměřen na vyšetření funkce fotosyntetických pigmentů a proteinů s důrazem na fotopoškozování a fotoochranné mechanismy.
The second topic comes out of the of the basic preposition of the photosynthesis meaning as the source of biomass for energetic flow into the forest ecosystem and its growth. It is focused on photosyntetic pigments and proteints with the stress on photodemaging and photoprotective mechanisms.

• Třetí tématický okruh je zaměřen na inhibici růstu sledované populace smrku v ekologických podmínkách 7.LVS a její adaptaci. K splnění tohoto cíle je soustředěna pozornost na sledování morfologie vytvářejících se korun a na stanovení modelové růstové křivky.
The third topic is focused on growth inhibition of researched forest populatinons.Vzácné a ohrožené druhy plevelů regionu - revize lokalit a založení genové banky/Rare and endangered weed species of a region
Mgr. Šárka Cimalová, 2004 

IGS 2004 Rare and endangered weed species of a region – re-examination of localities and the genetic bank establishment
The grant project fills in the previous study of weed vegetation research in the region. Its substance is to search for historical datas and present localities of the selected endangered and rare species of field weeds. The gathering of dispersions, which are used for creating of a seed bank, was interim aim.


Výuková systematická expozice Botanické zahrady PřF OU/The teaching systematic exposition of the Botanical gardens
Mgr. Šárka Cimalová, 2004 

IGA 2004 The teaching systematic exposition of the Botanical garden of Fakulty of Science,University of Ostrava
Foundation of the grant project was to newly create and establish the plant exposure, which will be useful for study and systematic botanic teaching on the Biological and Ekological Department of Fakulty of Science, University of Ostrava.


Segetální vegetace Severní Moravy a Slezska/Weed vegetation of Northern Moravia and Silesia
Mgr. Šárka Cimalová, 2003 

IGS 2003 Weed vegetation of Northern Moravia and Silesia
The project is focused on enlarge of the database of phytosociological relevés of weed communities on the district of Northern Moravia. It fills in the missing research of the synanthropic vegetation, which in history was left out. The main task was to compile of vast photo material by the up to date phytocenological methods. The research uses the geographical inforamation technology compiling and data presentation. It is connected with internal tasks of KBE, follows-up the research, which is made during the weed vegetation study in Moravia and Bohemia, and as well is exploitable at the state administration sphere.


Využití botanické zahrady ve vzdělávání učitelů biologie/Utilization of Botanical Gardens for education of teachers of biology
Ing. Tomáš Tureček, 2002 

Zpracování inovovaného studijního programu z obecné botaniky s vytýčením komplexů pojmů z morfologie rostlin spolu s komplexem rostlin k jejich demonstraci v Botanické zahradě OU.

Treatment innovate study program from primary botanic, and construct definition from morphology plants and theirs demonstration in Botanical Gardens Of University of Ostrava.


 
Přístupů:9417
  Na vrch stránky.  

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional

Copyright © 2008 Jiří Ardielli All rights reserved.