Účastníci

Příjmení Jméno Instituce
Borůvková Radka
Dlouhá Kristýna Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, TU v Liberci
Dofková Radka Katedra matematiky PdF UP v Olomouci
Domańska Katarzyna Jan Długosz University in Częstochowa
Ferdiánová Věra Ostravská univerzita
FRIČ Roman Mathematical Institute, Slovak Academy of Sciences,, Catholic University in Ruzomberok, Slovakia
Gunčaga Ján Katolícka univerzita v Ružomberku, SK
Halik Katarzyna University of Rzeszów
Hodaňová Jitka Katedra matematiky PdF UP Olomouc, Žižkovo nám. 5, ČR
Jurečková Mária Mathematical Institute, Slovak Academy of Sciences, Catholic University in Ruzomberok, Slovakia
Kaňka Miloš Univesity of Economics, Prague
Klicnarová Jana Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Konečná Petra Přídorovědecká fakulta OU
Koreňová Lilla Pedagogická Fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Körtesi Péter University of Miskolc
Krech Grażyna Pedagogical University of Cracow
Krech Ireneusz Pedagogical University of Cracow
Kružík Miroslav PřF UPOL, KAG
Mišík Ladislav University of Ostrava
Molnár Josef KAG PřF UP v Olomouci
Naštická Zuzana Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Nocar David Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra matematiky PdF
Papčo Martin Catholic University in Ruzomberok
Plocki Adam State Higher Vocational School In Nowy Sacz
Příhonská Jana Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, TU v Liberci
Richtáriková Daniela SjF STU
Rolečková Jana Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, TU v Liberci
Rossi Olga
Šolcová Alena ČVUT v Praze, Fakulta informačních technologií
Tláskal Jakub UPOL
Tlustý Pavel Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Uhlířová Martina PdF UP v Olomouci
Vavřichová Lucie Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, TU v Liberci
Velichová Daniela Strojnícka fakulta STU v Bratislave
Vinklářová Martina Palacký University in Olomouc, Faculty of Science
Vitézová Zuzana Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Wróbel Małgorzata Jan Dlugosz University in Częstochowa
Záhonová Viera Strojnícka fakulta STU v Bratislave
Zarzycká Anna Ostravská univerzita v Ostravě
Zeithamer Tomáš R. Department of Mathematics, Faculty of Informatics, and Statistics, University of Economics ,Prague, Ekonomická , 957, 148 00 Prague 4 - Kunratice, Czech Republic
Živná Dagmar Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Zlámal Vojtěch KAG PřF UPOL