23. ročník tradiční Česko-Polsko-Slovenské konference

Srdečně Vás zveme na 23. ročník tradiční Česko-Polsko-Slovenské matematické konference, která se bude konat 7.–10.6.2016 v prostorách Hotelu Praha v Novém Jičíně. Město Nový Jičín bylo pro naše setkání vybráno proto, že leží symbolicky napůl cesty mezi domovskými městy dvou pořádajících fakult – Přírodovědeckou fakultou Univerzitou Palackého v Olomouci a Přírodovědeckou fakultou Ostravské univerzity v Ostravě . Jedná se o překrásné historické město s velkým množstvím památek i krásným okolím lákajícím k mnoha výletům (více zde).

Nový JičínNový JičínNový Jičín
Termíny
31.3.  2016 (prodloženo do 15. 4. 2016)    registrace (společně s uvedením názvu příspěvku)
31.3.  2016 (prodloženo do 30. 4. 2016)    zaslání abstraktu (mailem na konferenceCSP(at)osu.cz)
31.3.  2016 (prodloženo do 30. 4. 2016)    uhrazení konferenčního poplatku
31.3.  2016     rezervace pokoje v Hotelu Praha
30.6.  2016     zaslání příspěvku do časopisu
Přednášky
  • zvané přednášky (Prof. Olga Rossi, Prof. Adam Plocki)
  • příspěvky (v délce 20 minut) na konferenci budou probíhat ve dvou sekcích Matematika a Didaktika matematiky v jazyce českém, polském, slovenském nebo anglickém.

Vybrané příspěvky bude možné po standardním recenzním řízení publikovat v mezinárodním matematickém vědeckém časopise Communication in Mathematics (de Gruyter, od čísla 1/2016 v databázi Scopus, v anglickém jazyce) , časopise Učitel matematiky (v českém nebo slovenském jazyce) nebo v impaktovaném časopise Problems of Education in the 21st Century, ISSN 1822‑7864 (v anglickém jazyce).

Platba
Konferenční poplatek je €150, v němž je zahrnut sborník abstraktů, občerstvení a společenský večer.
Jméno:     Jednota českých matematiků a fyziků
Adresa:     17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
Banka:     Československá obchodní banka, divize Poštovní spořitelna
Adresa Banky:     Radlická 333/150, 150 57 Praha 5
Číslo účtu:     215784017
Kód Banky     0300
SWIFT:     CEKOCZPP
IBAN:     CZ13 0300 0000 0002 1578 4017
Variabilní Symbol:     Bude vygenerován při registraci
Zpráva pro příjemce:     CPS23 a příjmení nebo jméno instituce

Studenti, kteří se zúčastní pouze pátečního dopoledního programu – studentské sekce, mohou požádat prostřednictvím e-mailu konferenceCSP(at)osu.cz o prominutí konferenčního poplatku.

Ubytování
Ubytování je zajištěno v místě konání konference Hotel Praha. Účastníci konference musí provést rezervaci pokoje nejpozději do 31. března 2016. Do tohoto data máme blokované všechny pokoje pro účastníky konference. Po tomto termínu budou volné pokoje nabídnuté pro další hosty hotelu. Při rezervaci (telefonicky na č. +420 734 567 697 nebo pomocí e-mailu na recepce(at)hotelpraha-nj.cz) uveďte, že jste účastníci CPS konference, a sdělte, zda preferujete ubytování samostatně nebo ve skupině, popřípadě s kým chcete být ubytováni. V případě problémů s rezervací ubytování se neváhejte obrátit na organizátory (konferenceCSP(at)osu.cz).
Stravování je taktéž plně zajištěno v Hotelu Praha. Snídaně jsou v ceně ubytování, společenský večer a občerstvení v průběhu konference je hrazeno z konferenčního poplatku. Další jídla lze objednat v ceně přibližně okolo €5. Výběr bude realizován v průběhu konference z menu, které obsahuje vždy alespoň jedno vegetariánské jídlo. Zde si prosím vyberte dny, ve kterých máte zájem o další teplá jídla.
Rámcový program:
7. 6.  2016     příjezd, ubytování, úvodní večerní setkání
8. 6.  2016     dopoledne – zvané přednášky, odpoledne jednání v sekcích.
Společenský večer od 18:00.
9. 6.  2016     dopoledne jednání v sekcích, odpoledne volný program
(možnost prohlídky historického centra města, návštěva Žerotínského nebo Kunínského zámku,
výlet na Skalky a Svinec, výlet na hrad Starý Jičín).
10. 6.  2016     dopoledne krátké studentské příspěvky, ukázky, prezentace řešených projektů - odjezd
Vědecký výbor:
Olga Rossi
Adam Plocki
Josef Molnár
Petra Konečná
Roman Frič
Grażyna Rygal
Jiří Cihlář
Yuryi Povstenko
Marián Trenkler
Pavel Tlustý
Tomáš Zdráhal
Tomáš Lengyelfalusy
Organizáční výbor
Petra Konečná
Zuzana Václavíková
Věra Ferdiánová
Josef Molnár
Martina Uhlířová
Vladimír Vaněk
Lukáš Richterek