Kniha pro TeXperience 2012

CSTUG ve spolupráci s nakladatelstvím Martin Stříž pokřtilo a věnovalo účastníkům:

Kniha pro TeXperience 2012
Soutěžní komise se rozhodla pro rok 2012 nevybrat žádnou vítěznou knihu.

Podmínky soutěže:

  1. Účastník musí být členem CSTUGu ke dni uzávěrky soutěže.
  2. Účastník za vydání knihy nebude chtít honorář a předpokládaná výše nákladu za kus bude do 300 Kč včetně DPH. To je rozsah přibližně do 230 stran A5 ve stupních šedi, křídová obálka barevná, brožovaná kniha s lepením jednotlivých listů bez šití knihařských složek. Při počtu stran zhruba do 170 stran lze místo lepené V2 uvažovat vazbu MetalBind V8 plus knižní přebal. Barevná stránka se nákladově rovná 8 stranám černobílým. Např. 170 stran černobílých se může rozpadnout na 4 barevné plus 138 černobílých. Rozsahem větší knihy do soutěže zařadíme, příspěvky sponzorů jsou však nepředvídatelné.
  3. Kniha bude připravena programem TeX nebo jeho potomkem a nebyla dříve publikována.
  4. Soutěž bude vyhodnocena členy výboru CSTUG a jedním zástupcem nakladatelství Martin Stříž. Bude-li mezi nimi účastník soutěže, pak nebude hodnotit své dílo. Výsledky soutěže budou veřejné.
  5. Vítěznou knihu či knihy s přiřazeným ISBN dostanou účastníci TeXperience 2012.
  6. Uzávěrka soutěže je 15. června 2012. Návrhy (knihu a její obálku) zasílejte organizátorům ve formátu PDF či PS mailem nebo po předchozí domluvě na upřesněný FTP server s průvodním mailem na adresu organizátorů.
  7. Výherce bude znám nejpozději 15. července 2012. Soutěžní komise si vyhrazuje právo nevybrat žádnou knihu.
  8. Soutěžní komise může vybrat více knih, bude-li dostatek sponzorských darů.
  9. S nevýherními knihami nebude CSTUG ani nakladatelství nijak nakládat ani je dále šířit.
  10. Výherce bude informován o technických specifikách a doplňujících informacích kolem přiřazeného ISBN, především kvůli titulnímu listu a tiráži, a to tak, aby se s konečnou verzí knihy a její obálkou mohlo nejpozději 31. července 2012 do výroby.CSTUG (www.cstug.cz) a nakladatelství Martin Stříž (www.striz.cz).