Michal Mantič

PhD student na Ostravské univerzitěmm

e-mail: michal.mantic@gmail.com

Odborné zaměření

Taxonomie, molekulární fylogeneze, biologie, a ekologie nadčeledi Sciaroidea (Diptera) a potravní specializace, diverzita a ekologie mykofágních brouků (Coleoptera).

Vzdělání

2013 – 2017: Ph.D. – Biologie, Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Česká republika

2012 – ERASMUS, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Wydzial Biologii, Poznan, Poland

2011 – 2013: MSc. – Systematická biologie a ekologie, Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Česká republika

2008 – 2011: Bc. – Systematická biologie a ekologie, Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Česká republika

Publikace

  • Ševčík J., Mantič M. & Blagoderov V. (2015): Two new genera of Keroplatidae (Diptera), with an updated key to the World genera of Keroplatini. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae (acc.)
  • Ševčík J., Kaspřák D., Mantič M., Ševčíková T. & Tóthová A. (2014): Molecular phylogeny of the fungus gnat family Diadocidiidae and its position within the infraorder Bibionomorpha (Diptera). Zoologica Scripta, 43: 370-378.
  • Ševčík, J., Kaspřák, D. & Mantič, M. (2013): New records of nematocerous Diptera from Muránska planina National park (Central Slovakia). Časopis Slezského zemského muzea Opava (A), 62, 185-189.

Konference

  • Mantič M., Kaspřák D., Ševčíková T., Tóthová A. a Ševčík J. (2014): Molecular phylogeny of the families Diadocidiidae, Ditomyiidae and Keroplatidae (Diptera:Sciaroidea): preliminary results [poster], 8th International Congress of Dipterology, Potsdam, Germany.
  • Kaspřák D., Mantič M., Ševčíková T., Tóthová A. & Ševčík J. (2014): Multigene phylogeny of fungus gnats (Diptera: Mycetophilidae): where do we stand and what is yet to be done [poster]. 8th International Congress of Dipterology. Potsdam, Germany.
  • Kaspřák D., Mantič M., Ševčíková T., Tóthová A. & Ševčík J. (2014): Multigenová fylogeneze nadčeledi Sciaroidea (Diptera): současný stav poznání [poster]. Zoologické dny 2014. Ostrava, Czech Republic.
  • Kaspřák D., Mantič M., Tóthová A. & Ševčík J. (2013): Multigenová fylogeneze čeledi Mycetophilidae (Diptera): současný stav znalostí. Kostelecké inspirování. Kostelec nad Černými lesy, Czech Republic.

Stáže

    • Universiti Brunei Darussalam, Brunej (2015)