David Musiolek

PhD student na Katedře biologie a ekologie OUimages

člen Polyneoptera Research Group

Zaměření

 • ekologie a etologie marší (Orthoptera: Tetrigidae)
 • experimentální design v ekologických studiích

Vzdělání

 • 2013 – současnost: PhD studium v programu „Biologie“, obor „Biologie“, Katedra biologie a ekologie,
  Přírodovědecká Fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě
  Téma dizertační práce: Biotopové preference a faktory ovlivňující výběr mikrobiotopu maršemi rodu Tetrix (Orthoptera: Tetrigidae) (vedoucí: RNDr. Petr Kočárek, Ph.D.)
 • 2011 – 2013: Magisterský studijní obor „Systematická biologie a ekologie“, Katedra biologie a ekologie, Přírodovědecká Fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě
  Téma diplomové práce: Mikrobiotopové preference marše Tetrix tenuicornis (Orthoptera: Tetrigidae)
 • 2008 – 2011: Bakalářský studijní obor „Aplikovaná ekologie“, Katedra biologie a ekologie, Přírodovědecká Fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě
  Téma bakalářské práce: Diurnální aktivita marší rodu Tetrix (Orthoptera: Tetrigidae)
 • 2004 – 2008: Gymnázium Karviná (obecné gymnázium)

Další vzdělání

ODBORNÉ ZKUŠENOSTI A AKTIVITY

 • 30. 1. – 22. 2. 2013: exkurze „Brunei 2013“ (Kuala Belalong Field Studies Centre, Ulu Temburong NP, Brunei Darussalam)
 • IX. 2013, IX. 2014: aktivní participace na „Noci vědců“ (veřejná akce pro popularizaci vědy, Ostrava)
 • 5. – 7. 2. 2014: aktivní účast na organizaci vědecké konference „Zoologické dny 2014“ (Ostrava)
 • 4. – 15. 8. 2014: odborná praxe na Správě CHKO Poodří (pracoviště Ostrava)
 • VIII., IX. 2014: aktivní účast na projektu „Mapování rovnokřídlých České republiky (poskytovatel: AOPK ČR)
 • 22. 1. – 23. 2. 2015: studijní stáž v Kuala Belalong Field Studies Centre, Ulu Temburong NP, Brunei Darussalam

JAZYKOVÉ A TECHNICKÉ SCHOPNOSTI

 • Angličtina – aktivně, Němčina – základy
 • práce s PC: produkty sady Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint), základní analýzy dat v statistickém programu „R“, základy ovládání CorelDRAW Graphics suite X4; řidičský průkaz sk. A a B

Publikace

2011

 • Kočárek, P., Holuša, J., Grucmanová, Š. & Musiolek, D. (2011): Biology of Tetrix bolivari (Orthoptera: Tetrigidae). Open Life Sciences, 6.531-544.
  [Bibtex]

KONFERENCE S AKTIVNÍ ÚČASTÍ

 • Musiolek D. & Kočárek P. 2014: Mikrobiotopové preference marše Tetrix tenuicornis (Orthoptera: Tetrigidae). s. 136. In: Bryja J., Drozd P. (Eds.): Zoologické dny Ostrava 2014. Sborník abstraktů z konference 6.–7. února 2014. Ostrava: Katedra biologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, 253 s. ISBN 978-80-87189-16-0. [přednáška]
 • Musiolek D. & Kočárek P. 2012: Diurnální změny v produkci trusu u marše Tetrix ceperoi (Orthoptera: Tetrigidae). s. 74. In: Harabiš F. & Solský M. (Eds.): Kostelecké inspirování 2012. Sborník abstraktů 4. ročníku konference. 29.–30. listopadu 2012. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, 88 s. ISBN 978-80-213-2317-9. [poster]
 • Musiolek D. 2012: Diurnální změny v defekaci u marše Tetrix ceperoi (Orthoptera: Tetrigidae), aneb i saranče chtějí mít pravidelnou stolici. In: Maršálek R. (Ed.): Studentská vědecká konference. Interaktivní sborník příspěvků kategorie Věda je zábava, Sekce Biologie a ekologie. 10. června 2012. Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta. Ostrava. [online], dostupné z: http://konference.osu.cz/svk/sbornik2012/ pages/zabava /biologie-a-ekologie.html [přednáška]
 • Musiolek D. & Kočárek P. 2012: Diurnální změny v produkci trusu u marše Tetrix ceperoi (Orthoptera: Tetrigidae). s. 140. In: Bryja J., Albrechtová J. & Tkadlec E. (Eds.): Zoologické dny Olomouc 2012. Sborník abstraktů z konference 9.–10. února 2012. Brno: Ústav biologie obratlovců AVČR, 242 s. ISBN 978-80-87189-11-5. [poster]

AKTUÁLNĚ ŘEŠENÉ PROJEKTY

 • Spoluřešitel interního projektu Ostravské univerzity: SGS22/PřF/2015 „Vybrané aspekty ekologie a fylogeneze polyneopterního hmyzu (Orthoptera, Dermaptera)“

Zájmy

Teraristika – hmyz a plazi; výlety do terénu a poznávání všeho, co má více než 4 končetiny; kutilství všeho druhu a vymýšlení nových udělátek.

více info zde: http://prg.osu.cz/