Centrum
KTV
Ostravská univerzita v Ostravě
Varenská
701 03 OstravaCentrum diagnostiky lidského pohybu (CDLP)

Centrum diagnostiky lidského pohybu je určeno především široké sportovní veřejnosti (rekreační, výkonnostní a vrcholové), nebo také jedincům s postižením pohybového aparátu. Je zaměřeno na získávání informací vedoucích k řízení procesů zlepšování kvality pohybu, pohybové výkonnosti a pohybové aktivity v kinantropologii. Zkoumá funkční a strukturální vztahy mezi pohybem a zdravím. Výzkumné centrum se také zabývá hledáním příčin zranění při tělesných cvičeních a vytvářením následných doporučení pro jejich prevenci. Nabízí zkvalitnění diagnostiky lidského pohybu pro rehabilitační a ortopedické účely.

Úkoly Centra diagnostiky lidského pohybu:

  • Rozšiřovat hranice vědomostí v oblasti kinantropologie
  • Přenášet výsledky výzkumu do praktických aplikací výhodných pro společnost
  • Poskytovat vysokou odbornou úroveň vzdělání studentům magisterského a bakalářského studia
  • Zprostředkovávat porozumění výhodám plynoucích z pohybové aktivity

Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D.
Vedoucí CDLP PdF OU

©2008 - 2018 Ostravská univerzita v Ostravě
Centrum, Pedagogická fakulta, Varenská

Technický kontakt